Obsah

Návrat žáků 1. stupně ZŠ od 17. 5. 2021

 

Vážení zákonní zástupci, informujeme Vás, že na základě rozhodnutí vlády skončí dne 16. 5. rotační výuka a bude nahrazena prezenční výukou od 17. 5. (dle běžného rozvrhu). Toto rozhodnutí se týká všech žáků 1. stupně. Všem dětem, které se ve školní jídelně stravují, bude od pondělí 17. 5. přihlášen ve školní jídelně oběd. Pokud oběd nechcete, odhlaste si ho ve školní jídelně (telefon 412 333 128).

Testování dětí bude probíhat 1x týdně, vždy v pondělí v 8:00. Testování se bude provádět ve třídách dětí. V případě, že rodič chce dítěti při testování asistovat, bude mu umožněn vstup.

Žáci budou ze školní družiny odcházet podle zápisního lístku, pokud chcete provést změny v odchodech ze školní družiny, kontaktujte paní vychovatelku.

Žáci jsou i nadále povinni nosit chirurgické roušky, respirátor či nanoroušky (nanošátky ne) po celou dobu pobytu.

Návrat dětí do škol a školek od 10. 5. 2021

 

Informace pro návrat do ZŠ

 

Distanční vzdělávání

Úkoly pro distanční výuku

Manuál k rotační výuce.pdf

Přihlášení do Google Meet

leták

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety