Obsah

Vážení zákonní zástupci,

na základě vládního nařízení z 26. 2. 2021 Vám oznamujeme, že od 1. 3. 2021 dochází k uzavření základní školy Bechlín, mateřské školy Bechlín a mateřské školy Předonín. Uzavření by mělo být platné po dobu tří týdnů (do 21. 3. 2021).

Po dobu uzavření školy i školek mají rodiče nárok na ošetřovné.

Pro žáky základní školy bude probíhat distanční výuka v termínu od 8. 3. 2021. Od 1. 3. do 5. 3. jsou jarní prázdniny a výuka neprobíhá.

Distanční výuka pro předškolní děti v MŠ je vyvěšena na webových stránkách MŠ.

Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budeme Vás neprodleně informovat.

Pěkné dny plné zdraví přeje celý kolektiv ZŠ a MŠ Bechlín.

Distanční vzdělávání,

vzhledem k nařízení vlády přechází základní školy od 8. 3. 2021 k distančnímu vzdělávání pro všechny ročníky ZŠ.

Rozvrh hodin k online výuce a přihlášení najdete v přiložených odkazech.

 

Manuál k distanční výuce - 1. a 2. ročník

Úkoly pro distanční výuku

Manuál k distanční výuce

Přihlášení do Google Meet

 

Pokyn k nošení ochrany úst a nosu

Vážení zákonní zástupci, na základě aktuálního sdělení ministra školství (dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví - MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) Vám oznamujeme, že od čtvrtka 25. 2. 2021 musí mít dítě při pobytu ve škole respirátor či zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška). Látkové roušky se již nesmí od tohoto dne používat. Dětí se toto nařízení bude týkat až po návratu z jarních prázdnin (tzn. od 8. 3. 2021). Toto nařízení se nevztahuje na děti v mateřské škole.  

 

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety