Obsah

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu nakaženého žáka onemocněním Covid - 19, bylo hygienickou stanicí nařízeno uzavření 3., 4. a 5. ročníku od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021. Pro žáky bude připravena distanční výuka dle přiloženého manuálu.

Obědy jsou dětem zrušeny.

Manuál k distanční výuce (136.19 kB)

Vážení zákonní zástupci, na základně rozhodnutí MZ ČR, MŠMT ČR a Vlády ČR, seznamujeme Vás s následujícím -

na základě rozhodnutí budou žáci všech ročníků od 22. 11. otestováni antigenními testy. Testování bude probíhat každé pondělí až do odvolání. U testování je možná přítomnost zákonného zástupce, který dítěti s testem pomůže. Test bude probíhat při začátku výuky v 8:00. Testy se budou provádět výtěrem z nosu. Opět je možné, aby si rodič donesl test vlastní, certifikovaný, nerozbalený (pokud bude chtít zvolit test jiný, než který nabízí stát).

Děti, které podstoupí test, musí ve všech společných prostorách nosit jednorázovou chirurgickou roušku, nanoroušku, respirátor. Ve třídě však mohou roušku odložit.

Pokud dítě (prostřednictvím svého zákonného zástupce) odmítne test, může se výuky zúčastňovat. Jednorázovou chirurgickou roušku, nanoroušku či respirátor však nesmí při výuce odkládat a musí je mít na obličeji po celý den.

Pokud zákonní zástupci nesouhlasí s testováním ani s nošením roušky, mohou si dítě ponechat doma a omluvit ho z vyučování, jako při nemoci. Pro tyto děti však nebude probíhat distanční výuka. Pouze budou zadávány úkoly.

Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid 19 v posledních 180 dnech (zákonný zástupce dokládá potvrzením od lékaře či z laboratoře).

 

Tato nařízení nejsou nařízeními ředitele školy, ale nadřízených orgánů (ministerstev ČR, vlády ČR). Své případné nesouhlasy či námitky zasílejte, prosím, přímo těmto nadřízeným orgánům.

logo

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

 

Logo

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

 

Při vytváření loga naší organizace jsme se snažili o zobrazení všech okolností, které jsme výše zmiňovali. Konkrétní vysvětlení prvků loga najdete v této prezentaci:

Logo ZŠ a MŠ Bechlín.

Tablety