Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

World Tour with Traditional Games

eTwinningový projekt „World Tour with Traditional Games“ 7. třída

 

O projektu

Tento eTwiningový projekt si kladl za cíl poskytnout příležitost ke sdílení mezikulturního sdílení a objevování tradičních her každé země. Zúčastněné školy představily tradiční hry, které jsou v jejich zemích oblíbené, což jim umožnilo prozkoumat kulturní rozmanitost a zvyky dětí z jiných zemí.

 

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu bylo představit žákům našim a žákům partnerských škol jiných národností tradiční české hry, které děti běžně hrají ve svém volnu.

  • Upevnit a rozšířit znalosti studentů o místních a evropských tradičních hrách,
  • rozvíjet a zlepšovat jejich jazykové dovednosti v autentickém prostředí,
  • pěstovat mezikulturního povědomí a evropského občanství,
  • uvědomit si krásy a rozmanitosti,
  • podpora zážitkového učení,
  • spolupráce v týmu,
  • rozvoj kritického myšlení a kreativity,
  • rozvoj ICT dovedností.

 

Postup práce:

Březen:

Seznámení žáků s projektem a představení účastníků projektu. Děti se seznámily v prvotní fázi projektu s pravidly bezpečnosti na internetuetiketou spolupráce a představili si školy zapojené do projektu.

Každý žák vytvořil vlastní plakát k projektu. Každá země hlasovala pro 2 plakáty, které postoupily do dalšího kola, nakonec byl vybrán vítězný plakát, který se stal logem projektu.

Duben:

Děti začaly pracovat na výstupech. Jako první jsme plakáty se základními instrukcemi. Z těchto plakátů vznikla KNIHA HER. Na konci dubna proběhla online schůzka s ostatními účastníky projektu. Děti se představily a řekli o sobě něco bližšího.

Květen:

Děti předvedly a natočily hry, které v předchozím kroku popsaly. Následně svá videa sestříhaly a okomentovaly.


Výsledky:

Studenti si prohloubili své znalosti ICT dovedností (tentokrát o úpravu videa) a cizích jazyků a rozvinuli/posílili povědomí o evropském občanství. Za použití anglického jazyka došlo v mezipředmětové oblasti k rozvinutí spolupráce, kreativity, kritického myšlení a zlepšování ICT dovedností.

Jedním z důležitých přínosů bylo vidět, jak ve srovnání s minulým projektem získaly sebevědomí. Téměř vůbec nebyly nervózní při online schůzce a působily oproti ostatním dětem jako „profíci“, což zhodnotili i učitelé z jiných škol.


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.