Obsah

Mateřská škola

 

MŠ Bechlín      MŠ Předonín

 

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.

 
Vnitřní prostory obou MŠ jsou členěny na různé hrací koutky, které dětem poskytují prostor pro individuální i skupinové hry. Děti mohou využívat velké množství hraček i pomůcek. Stravování zajišťuje školní jídelna, která je umístěna v jedné budově s MŠ Bechlín, na odloučené pracoviště se obědy dovážejí. Veškeré jídlo se připravuje podle zásad zdravé výživy. Školní vzdělávací program „Je nám dobře na světě“ je rozdělen do 4 tématických bloků podle ročních období. Každá MŠ si na základě ŠVP zpracovává svůj TVP. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k hledání vlastní cesty, k ohleduplnosti a odpovědnosti. Snažíme se dětem vytvářet takové podmínky, aby jim bylo dobře nejenom na světě, ale i v naší mateřské škole.
 
bechlín_mšuvnitř MŠ Předonín
 
 
 
 
 
 
V roce 2011 prošla MŠ Předonín kompletní rekonstrukcí venkovních omítek, proběhla výměna oken.
 
.