Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Multi-Culti Vánoce po Evropě

Plakát

Multi-Culti Vánoce po Evropě

 

O projektu

„Multi-Culti Christmas around Europe“ je eTwinningový projekt o vánočních tradicích po celé Evropě. Žáci vytvoří vánoční přání a ozdoby, které pošlou svým partnerům. Popíší vánoční tradice své vlastní země a dozví se o tradicích v Británii, Španělsku, Německu, Francii atd., čímž si procvičí cizí jazyk vyučovaný ve škole. Přispějí do sbírky vánočních koled po Evropě. Výše uvedeného dosáhnou využitím týmové práce, jazykových, výtvarných a hudebních dovedností.

 

Cíle

- Upevnit a rozšířit znalosti studentů o místních a evropských vánočních tradicích,

- rozvoj a zlepšování jazykových dovedností v autentickém prostředí,

- vytváření mezikulturního povědomí a evropského občanství,

- uvědomění si krásy rozmanitosti,

- podpora zážitkového učení,

- spolupráce v týmu,

- rozvoj kritického myšlení a kreativity,

- rozvoj ICT dovedností.

 

Pracovní proces

Aktivita 1: (listopad) Žáci se představí na Padletu a budou požádáni, aby komentovali příspěvky ostatních studentů tak, aby zjistili, co mají společného a navzájem se poznali. Případně se mohou představit na videu, které se také nahraje na Padlet.

Aktivita 2: (listopad) Žáci připraví ručně vyrobená vánoční přání (a ozdoby), která budou zaslána studentům do jiných zemí. Budou používat mateřský jazyk a angličtinu. Pohlednice musí být zaslány nejpozději do 1. prosince!

Aktivita 3: (prosinec) Žáci popíší své místní vánoční tradice a budou porovnávat tradice ostatních zemí.

Aktivita 4: (prosinec) Žáci zazpívají vánoční koledy a vytvoří digitální sbírku.

Připojení ZOOM: v závislosti na časových možnostech ostatních skupin.

 

Očekávané výsledky

Žáci si prohloubí své znalosti o vánočních tradicích v celé Evropě za použití cizího jazyka a rozvinou/posílí povědomí o evropském občanství. V mezipředmětové oblasti budou rozvíjet svou spolupráci, kreativitu, kritické myšlení a ICT dovednosti.


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.