Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Multi-Culti Vánoce po Evropě

Plakát

„Multi-Culti Christmas around Europe“

 

O projektu

Každá země má své unikátní tradice, pojící se k historii dané země. „Multi-Culti Christmas around Europe“ je eTwinningový projekt o vánočních tradicích po celé Evropě. Studenti si vytvořili vánoční přání a ozdoby, které poslali svým partnerům. Popsali vánoční tradice své vlastní země a poznali tradice dalších evropských zemí, zároveň si procvičili anglický  jazyk vyučovaný ve škole. Přispěli do sbírky vánočních koled po Evropě. Všeho výše uvedeného dosáhli využitím jejich týmové práce, jazykových, výtvarných a hudebních dovedností.

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu bylo představit žákům našim a žákům partnerských škol jiných národností tradice a vánoční koledy celé Evropy.

 • Upevnit a rozšířit znalosti studentů o místních a evropských vánočních tradicích,
 • rozvíjet a zlepšovat jejich jazykové dovednosti v autentickém prostředí,
 • pěstovat mezikulturního povědomí a evropského občanství,
 • uvědomit si krásy a rozmanitosti,
 • podpora zážitkového učení,
 • spolupráce v týmu,
 • rozvoj kritického myšlení a kreativity,
 • zapojení hudby do výuky cizích jazyků,
 • rozvoj ICT dovedností.

 

Postup práce:

Listopad:

 1. Seznámení žáků s projektem a představení účastníků projektu. Děti se seznámily v prvotní fázi projektu se všemi účastníky pomocí svých Avatarů, které společně sdílely na platformě Padlet. Přečetly si informace o ostatních dětech a psaly vlastní komentáře.
 2. Žáci vytvořili svá vlastní anglická vánoční přání, která jsme poslali do 10 ti evropských zemí. Na oplátku jsme obdrželi přání z jiných států.

Prosinec:

 1. Děti začaly pracovat na výstupech. Jako první jsme zpracovali vánoční tradice českých zemí, které sloužily jako podklad knihy o vánočních tradicích všech zúčastněných zemí.
 2. Děti nacvičily a nahrály pod taktovkou paní učitelky Stratinské 1 českou vánoční koledu a v rámci výuky anglického jazyka ještě 2 vánoční koledy v česko-anglické verzi. Česká koleda sloužila jako podklad představení školy na mapě Evropy.
 3. Naposled děti natočily anglické vánoční přání, které bylo posláno všem ostatním školám.

 

Výsledky:

Studenti si prohloubili své znalosti o vánočních tradicích v celé Evropě procvičováním svých místních a cizích jazyků a rozvinuli/posílili povědomí o evropském občanství. Za použití anglického jazyka, výtvarné a hudební výchovy došlo v mezipředmětové oblasti k rozvinutí spolupráce, kreativity, kritického myšlení a zlepšování ICT dovedností.


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.