Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Stravné

Cena stravného od 1. 9. 2023:

 
Děti MŠ (2 - 6 let) přesnídávka 13,- /oběd 31,- /svačina 11,-   celkem: 55 Kč

Děti MŠ (7 let)

přesnídávka 13,- /oběd 33,- /svačina 11,-   celkem: 57 Kč

Děti ZŠ (7 - 10 let)

33 Kč

Děti ZŠ (11 - 14 let)

35 Kč

Zaměstnanci

51 Kč

Senioři

71 Kč (včetně obalového materiálu + dotace od obce)

- cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

                                                             

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ


Informace k platbám za stravování:

Na měsíc září je nutné zaplatit zálohu v hotovosti u vedoucí školní jídelny do konce měsíce srpna. Bez zaplacené zálohy není možné se stravovat ve školní jídelně. Zálohová platba bude vyúčtována a případně vrácena po ukončení stravování.

Výše zálohových plateb:

800 Kč
800 Kč
Dospělí 850 Kč

 

Každý další měsíc bude probíhat platba klasickým způsobem – za odebrané obědy v aktuálním měsíci.

Stravné se hradí do 20. dne aktuálního měsíce.

Platby se provádí inkasem ve prospěch účtu č. 181 905 932/0300. 

Povinností strávníků je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

ŠKOLNÍ JÍDELNA


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.