Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Stravné

Oznámení – zvýšení cen stravného

 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje rodičům, že od 1. 9. 2023 dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 2-6 let: přesnídávka 13,- /oběd 31,- /svačina 11,-          celkem: 55,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

 

MŠ 7 let: přesnídávka 13,- /oběd 33,- /svačina 11,-             celkem: 57,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:      33,-

ZŠ 11-14 let:     35,-

* doporučení pro rodiče, kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ

 

Cena stravného od 1. 4. 2023:

Děti MŠ (2 - 6 let) přesnídávka 11,- /oběd 30,- /svačina 11,-   celkem: 52 Kč

Děti MŠ (7 let)

přesnídávka 11,- /oběd 32,- /svačina 11,-   celkem: 54 Kč

Děti ZŠ (7 - 10 let)

32 Kč

Děti ZŠ (11 - 14 let)

34 Kč

Zaměstnanci

51 Kč

Senioři

71 Kč (včetně obalového materiálu + dotace od obce)

- cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

 

Platné od 1. 9. 2022                                                                 

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ


Informace k platbám za stravování:

Na měsíc září je nutné zaplatit zálohu v hotovosti u vedoucí školní jídelny do konce měsíce srpna. Bez zaplacené zálohy není možné se stravovat ve školní jídelně. Zálohová platba bude vyúčtována a případně vrácena po ukončení stravování.

Výše zálohových plateb:

800 Kč
800 Kč
Dospělí 850 Kč

 

Každý další měsíc bude probíhat platba klasickým způsobem – za odebrané obědy v aktuálním měsíci.

Stravné se hradí do 20. dne aktuálního měsíce.

Platby se provádí inkasem ve prospěch účtu č. 181 905 932/0300. 

Povinností strávníků je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

ŠKOLNÍ JÍDELNA


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.