Obsah

Základní informace

 

Zřizovatel

Obec Bechlín
 

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace
Bechlín 258
411 86
 

IZO MŠ

107 565 129

 

Telefon

MŠ Bechlín:                                               416 815 639
Administrativní pracovnice:                   412 333 392
Školní jídelna:                                           412 333 128
MŠ Předonín:                                            416 843 009
 

E-mail

MŠ Bechlín:                 skolkabechlin@skola-bechlin.cz     -  Libuše Rauchová
MŠ Předonín:              skolkapredonin@skola-bechlin.cz  -   Alena Teichertová                                                        Školní jídelna:              jidelna@skola-bechlin.cz                 -   Pavlína Vančová
Účetní:                          ucetni@skola-bechlin.cz                  -   Olga Gottwaldová

 

Provoz

MŠ Bechlín:          6:15 - 15:30   
MŠ Předonín:       6:00 - 15:00 
 

Školné

Platnost od 1. 9. 2015
předškolní děti:                                 bez poplatku
ostatní děti:                                       200 Kč (od 1. 9. 2021 - 300 Kč)
Během letních prázdnin je platba školného krácena na polovinu.
Červenec:                                          100 Kč (od 1. 9. 2021 - 150 Kč)
Srpen:                                                100 Kč (od 1. 9. 2021 - 150 Kč)
 

Stravné

Platnost od  1.9. 2020

dopolední svačina:  9 Kč
oběd:                        23 Kč
odpolední svačina:   9 Kč
 

Prázdniny

vánoční:                       23.12.2020   -   3. 1. 2021                                                                   

letní:  MŠ Předonín  -    1. 7. 2021   -   6. 8. 2021                              
           MŠ Bechlín    -   26. 7. 2021  - 31. 8. 2021 
 
Obě MŠ budou současně uzavřeny pouze 2 týdny. 
V případě problémů se obraťte na vedoucí MŠ Libuši Rauchovou nebo učitelky MŠ Lenku Bouškovou Dis.,
Alenu Teichertovou a Blanku Dvořákovou.
Děkujeme za pochopení.
 
 

Nabídka zaměstnání v MŠ Předonín

Pozice: učitelka MŠ
Platové zařazení: 8. platová třída, stupeň dle délky praxe
Úvazek: 0,452
Zájemkyně musí splňovat předepsanou kvalifikaci pro učitelku MŠ.
V případě zájmu se obracejte na ředitele školy Mgr. Pavla Adámka .