Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 

2024/2025 se koná 13. května 2024 od 08:00 hodin.

  • Nutno zarezervovat přesný čas na tel. čísle: 725 058 814.
  • Prosíme rodiče, aby dodržovali dohodnuté časy!
  • Zápis do obou školek se bude konat ve stejném termínu v budově základní školy Bechlín (Bechlín 58).
  • Předběžný počet přijímaných dětí ve školním roce 2024/2025 je 15 dětí starších tří let.

Jeden ze zákonných zástupců dítěte se dostaví k zápisu do MŠ v dohodnutý čas a přinese s sebou:

  1. rodný list dítěte,
  2. kartičku pojištěnce dítěte,
  3. svůj občanský průkaz,
  4. vyplněné potvrzení od lékaře dítěte (Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do mateřské školy).

Rodiče, kteří budou mít od září 2024 předškoláka, který navštěvuje jinou mateřskou školu, prosíme, aby nahlásili tento stav do naší MŠ. Jedná se o povinnost předškolní docházky do spádové MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.