Obsah

Zápis do MŠ

 

Termíny zápisů

 

Mateřská škola Bechlín:     12.5.2020 od 9:00 do 12:00  v budově MŠ Bechlín   

Mateřská škola Předonín:   13.5.2020 od 8:00 do 10:00 v budově MŠ Předonín

 

Počet volných míst v obou MŠ: předběžně 14

 

Podmínky  zápisu  do  MŠ  v době  mimořádných  opatření

 

Vážení rodiče, MŠMT vydalo pokyny k zápisům do MŠ v tomto školním roce.  Je nutné zajistit, aby se nepotkávali větší skupiny rodičů a dětí. Proto budou zápisy probíhat bez dětí a rodiče si domluví schůzku na tel čísle, které je uvedené na webových stránkách školy. Nově nemusí rodiče nosit potvrzení od lékaře, ale vyplní čestné prohlášení, které je ke stažení na stránce MŠ v sekci „Dokumenty ke stažení“. Zde je také přihláška k přijetí do MŠ. Oba tyto dokumenty přinesou rodiče již vyplněné k zápisu, zároveň si donesou svůj občanský průkaz , rodný list a očkovací průkaz dítěte.  Abychom zamezili hromadění většího počtu lidí, k zápisu se dostaví vždy pouze jeden z rodičů.

Shrnutí:

Jeden ze zákonných zástupců dítěte se dostaví do MŠ k zápisu v dohodnutý čas a přinese s sebou:

 

1. Vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání, podepsanou od obou zákonných zástupců

2. Vyplněné čestné prohlášení o očkování

3. Rodný list dítěte

4. Očkovací průkaz dítěte

5. Svůj Občanský průkaz

Prosíme rodiče, aby dodržovali dohodnuté časy!

 

Rodiče,kteří  budou mít předškoláka od září 2020, který navštěvuje jinou mateřskou školu, prosíme, nahlaste tento stav do naší MŠ. Jedná se o povinnost předškolní docházky do spádové MŠ.

 

 

 

 

Toto pro zápisy v roce 2020 neplatí.

K zápisu do MŠ  se dostaví:

  • oba rodiče s dítětem, přihlášku k předškolnímu vzdělávání zde oba podepíší

nebo

  • jeden z rodičů s dítětem, přihlášku k předškolnímu vzdělávání přinese vyplněnou a podepsanou od obou zákonných zástupců.

Přihlášku si můžete vyzvednout týden před zápisem v mateřských školách nebo si ji vytisknout z webových stránek školy: www.skola-bechlin.cz (Mateřská škola – dokumenty ke stažení – přihláška do MŠ).

Kromě výše uvedené přihlášky si k zápisu doneste rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Počet volných míst v obou mateřských školách:  předběžně