Obsah

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

 

se koná

 

5. května 2021 od 11 hodin.

 

Nutno zarezervovat přesný čas na tel. čísle: 416 844 023. 

(Prosíme rodiče, aby dodržovali dohodnuté časy!)

 

Zápis do obou školek se bude konat ve stejném termínu

v budově základní školy Bechlín (Bechlín 46).

 

Počet přijímaných dětí ve školním roce 2021/2022 roce je 15 dětí.

 

 

Jeden ze zákonných zástupců dítěte se dostaví k zápisu do MŠ v dohodnutý čas a přinese s sebou:

1. rodný list dítěte,

2. kartičku pojištěnce dítěte,

3. svůj občanský průkaz,

4. vyplněné potvrzení od lékaře dítěte (Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do mateřské školy).

 

Rodiče, kteří budou mít od září 2021 předškoláka, který navštěvuje jinou mateřskou školu, prosíme, aby nahlásili tento stav do naší MŠ. Jedná se o povinnost předškolní docházky do spádové MŠ.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku