Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakt:

Vedoucí školní jídelny - Pavlína Vančová

Telefon - 412 333 128

e-mail - jidelna@skola-bechlin.cz

 

Organizace provozu stravování

Vstup do školní jídelny od 11:00 do 14:00 hodin, možnost odložení tašek, doprovodu pedagogů, přezutí, možnost vynášení potravin (ovoce apod.).

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci – k odebrání ve stejný den.

Odhlásit a následně přihlásit obědy je nutno den předem do 14:00 na telefonním čísle školní jídelny, přes e-mail či přes systém Bakaláři.

Pokud nebude oběd odhlášen v uvedeném termínu, strávník je povinen uhradit oběd v plné výši.

Pokud strávník nebo jeho zástupce neodhlásí stravu včas (den předem, zcela výjimečně při nemoci maximálně do 7:00 hodin ráno) – nemá nárok na náhradu a musí stravu odebrat osobně nebo do vlastní přinesené nádoby a uhradit.

Strávníci jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu, např. ukončení stravování, odchod z MŠ, změny stravování, odchod ze školy apod.).

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout osobně ve školní jídelně od 10:00 do 12:00.

Co se stane při nedodržení termínu zaplacení – musí se uhradit maximálně do konce měsíce (nahlášený počet obědů), pokud nebude uhrazeno včas, následující měsíc bude pozastaven odběr stravy, až do zaplacení dlužné částky.

 

Jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.