Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

eTwinning

eTwinning

 

Logo

 

Ve snaze zpestřit dětem výuku jsme se rozhodli zapojit do mezinárodní spolupráce škol na platformě eTwinning. Jedná se o aktivitu Evropské komise, která podporuje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Principem je spolupráce 2 a více škol. Výsledky činností jsou publikovány v bezpečném online prostředí, kde se učitelé a žáci virtuálně setkávají, spolupracují a realizují projekty na dálku. Díky tomu si zlepšují znalosti cizího jazyka, učí se v praxi využívat digitální technologie, poznávají jiné kultury a vzdělávací systémy, zdokonalují metody učení a navazují nové kontakty.

Velký důraz je kladen na bezpečnost eTwinningového prostředí, které je určené speciálně školám. Žáci zde mohou vzájemně komunikovat a spolupracovat prostřednictvím chatu, videokonferencí, společných stránek, materiálů a zdrojů, ke kterým mají přístup pouze ti, kterým správci konkrétního eTwinningového projektu (tzn. nejčastěji učitelé – zakladatelé projektu) udělí přístup. 

Práce na projektu může vyústit v dlouhodobější spolupráci či výměnné pobyty.

„Mezi nejdůležitější cíle patří:

  1. motivovat studenty tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,
  2. využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy,
  3. poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích,
  4. seznámit se a vyměnit si nápady,
  5. dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,
  6. představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,
  7. rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování, a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,
  8. zlepšit si znalosti cizího jazyka,
  9. zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.“

Dostupné online: Co je eTwinning - eTwinning | Komunita evropských škol [cit 2023-03-24]


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.