Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Hidden Treasures

eTwinningový projekt „Hidden  Treasures“

 

O projektu

Součástí každé země jsou historické události, místa, tradice, které všichni znají. Avšak jsou zde i takové, o který se moc neví, přestože by se o nich vědět mělo. Kultura je jedinečný, zvláštní poklad a tyto skryté kulturní poklady by se měly přenášet z generace na generaci.

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu bylo představit tato bohatství žákům partnerských škol jiných národností.

 • Vzájemné poznávání, představení odlišných kultur a tradic,
 • objevování a porovnávání mezikulturních podobností,
 • přistupovat k odlišným kulturám s tolerancí,
 • zdokonalit se v používání cizího jazyka,
 • umět efektivně a správně používat nástroje Web2,
 • zvyšovat povědomí o důležitosti a bezpečnosti internetu,
 • podporovat týmovou práci žáků,
 • podpora kreativity,
 • podpora mezipředmětové spolupráce.

 

Projekt probíhal v měsících duben – červen 2023.

Postup práce:

Duben: seznámení studentů s projektem, představení účastníků projektu, moje škola, tvorba loga projektu (ChatterPix, Padlet, Canva, PowerPoint)

 1. Děti se seznámily v prvotní fázi projektu se všemi účastníky pomocí svých Avatarů. Později tyto dovednosti využily v online schůzce.

Květen: online schůzka, tradiční recepty, tvorba plakátu „Hidden Treasures“, lidová píseň (Canva, PowerPoint, GoogleMeet, StoryJumper)

 1. Začátkem května proběhla online schůzka, kde děti konečně viděly své vrstevníky z jiných zemí. Po schůzce proběhla diskuse s panem ředitelem na téma náboženství, odívání dívek v islámských zemích a prohlídka partnerských škol. Děti velmi zaujala mešita umístěná v každé turecké škole.
 2. Děti začaly pracovat na výstupech. Pokročilejší skupina zpracovala tradiční české recepty a druhá skupina vytvořila moc pěkné plakáty k projektu. Ze všech receptů vznikla mezinárodní kuchařská kniha v digitální podobě.
 3. Děti nacvičily a nahrály pod taktovkou paní učitelky Stratinské dvě lidové písničky.

 
Červen: Moje město a jeho okolí, lidová řemesla (Canva, PowerPoint)

 1. Děti nafotily památky v obci Bechlín a vytvořily „prohlídku“ nejbližšího okolí obce. V týmech zpracovaly témata: Bechlín, vila Švagrovského, Říp, praotec Čech, Roudnice nad Labem, podnebí v kraji.
 2. Pod vedením paní učitelky Nečasové si děti vyzkoušely různá tradiční řemesla na třídním výletě do Botaniku.
 3. V rámci výuky anglického jazyka proběhla diskuse na téma „Bezpečnost na internetu“ (sdílení kontaktů, fotek, dat atd.). Děti reagovaly a sdílely zkušenosti po shlédnutí anglického videa „Internet Safety for Kids“.
 4. Děti složily akrostickou báseň na téma „Kultura“.
 5. Na konci projektu byly všechny aktivity zhodnoceny. Došlo k evaluaci celého projektu. Všichni zúčastnění žáci byli ohodnoceni.

Výsledky:

 • Poznání kulturně-historických památek regionů partnerských škol prostřednictvím exkurzí a materiálů zpracovaných různými nástroji,
 • rozvoj kreativity studentů,
 • týmová práce,
 • nové nástroje webu,
 • výměna zkušeností z motivačních aktivit mezi učiteli partnerských škol,
 • mezioborová spolupráce,
 • prezentace projektů v prostorách školy a na veřejnosti,
 • vytvoření výstupových materiálů – digitální kniha apod.

 

Za projekt jsme získali národní certifikát kvality:

Certifikát

Leták


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.