Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

EU Šablony

Evropský projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Publicita

Leták

Aktivity naší školy:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze).
  2. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.
  3. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize.
  4. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.
  5. Individualizace vzdělávání v MŠ.
  6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze).
  7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring).
  8. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin.
  9. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.
  10. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty:  Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze).

ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.