Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

EU Peníze školám

PROJEKT  MŠMT  - INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola se zapojila do PROJEKTU EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO  FONDU EU PRO

OBLAST  PODPORY KE  ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO  VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH 

ŠKOLÁCH  S NÁZVEM:

Operační program "Vzdělání pro konkurenceschopnost".

Logo

Cílem projektu  je zkvalitnění výuky napříč vyučovacími předměty a modernizace ICT ve škole. Tyto cíle byly naplněny vytvářením inovovaných učebních materiálů pro výuku a nákupem nejmodernějších IC technologií. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu nejen vyučování, ale i celého projektu a budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.  

Naše škola v projektu " MODERNÍ VÝUKA" vytvořila tyto sady výukových učebních materiálů:  

název materiálu                          označení              vytvořila

Prvouka 2. ročník                       EU-1-1 až 20        Jana Krobotová

Hudební výchova 2. ročník       EU-1-21 až 40      Mgr. Štěpánka Omámiková

Český jazyk 4. ročník                 EU-1-41 až 60      Milena Pordeová

Prvouka 1. ročník                       EU-2-1 až 20        Jana Krobotová 

Hudební výchova 1. ročník       EU-2-21 až 40      Jana Krobotová

Pracovní vyučování 1. ročník   EU-2-41 až 60      Jana Krobotová

Matematika 5.                            EU-3- 1 až 20        Milena Pordeová

Vlastivěda 5. ročník                   EU-3-21 až 40       Milena Pordeová

Přírodověda 4. ročník                EU-3-41 až 60       Milena Pordeová

Anglický jazyk 3. ročník            EU- 4 -1 až 36        Mgr. Štěpánka Omámiková

Anglický jazyk 4. a 5. ročník.   EU -4-37 až72        Mgr. Štěpánka Omámiková


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.