Obsah

Zápis žáků cizinců do 1. třídy pro školní rok 2022 / 2023

 

se koná

 

8. června 2022 

 

od 12:00 hodin.

 

Nutno zarezervovat přesný čas na tel. čísle: 725 058 814.

 

Počet přijímaných žáků cizinců v následujícím školním roce i postup přijímání žáků do 1. ročníku je specifikován ve Směrnici k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do první třídy (viz níže).

 

Dokumenty ke stažení:

Směrnice k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

Směrnice k přijímání žáků cizinců k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky