Obsah

Zájmové vzdělávání ve školním roce 2021 - 2022 

 

 

 

Den

Čas

Zájmový útvar

Vedoucí

Pondělí

13, 30 - 15, 00

Čtenářský klub

Mgr. Stratinská

Pondělí 12, 30 - 13,  30  Výtvarný kroužek paní Barášková
Úterý 13, 00 - 14, 30 Badatelský klub paní Barášková
Středa 13, 30 - 15, 00 Klub ICT pan Pěkný
Čtvrtek 15, 00 - 16, 00 Pěvecký kroužek Mgr. Stratinská