Obsah

Národní plán obnovy

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Logo

(prevence digitální propasti, mateřské školy, základní školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence)

 

V rámci tohoto projektu MŠMT ČR škola obdrží finanční prostředky na uskutečňování rozvoje informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí v MŠ i ZŠ. Dále v rámci tohoto projektu budeme předcházet vzniku digitální propasti u žáků ZŠ.

 

Za finanční prostředky škola nakoupí do základní školy programovatelné robotické hračky a stavebnice, díky kterým budou moci žáci základní školy rozvíjet své digitální kompetence. Ve škole bude také vytvořen mobiliář notebooků pro žáky, kteří jsou ohroženi digitální propastí. 

Z finančních prostředků, určených pro MŠ, budou zakoupeny aplikace do tabletů, které děti v mateřské škole využijí pro rozvoj svého informatického myšlení a digitálních kompetencí.