Obsah

Evropský projekt

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Publicita

 

Leták

Aktivity naší školy:

1) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze).

2) Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ.

3) Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize.

4) Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

5) Individualizace vzdělávání v MŠ.

6) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze).

7) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring).

8) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin.

9) Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

10) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty:  Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze).