Obsah

Evropský projekt

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

ZŠ a MŠ Bechlín - Šablony III

 

Leták

Leták

 

Aktivity naší organizace:

1) Klub pro žáky základní školy (čtenářský, badatelský, ICT ...).

2) Projektový den ve výuce ZŠ.

3) Školní asistent - personální podpora MŠ.

4) Projektový den ve výuce MŠ.