Obsah

Evropský projekt

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -

ZŠ a MŠ Bechlín - Šablony II

 

leták

 

Leták

 

Aktivity naší organizace:

1) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, Inkluze, polytechnické vzdělávání, ICT).

2) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, Inkluze, polytechnické vzdělávání, ICT).

3) Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ.

4) Využití ICT ve vzdělávání - 32 hodin.

5) Využití ICT ve vzdělávání - 48 hodin.

6) Klub pro účastníky ŠD.