Obsah

Organizace školního roku 2021 - 2022

 

Třídní schůzky

24. 11. 2021 od 15:00

27. 4. 2022 od 15:00

 

Zahájení výuky

1. září 2021

 

Termíny prázdnin

 

Podzimní prázdniny – 27. a 29. říjen 2021

Vánoční prázdniny – 23. prosinec 2021 až 2. leden 2022. Výuka začne v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny – 4. únor 2022

Jarní prázdniny – 14. březen až 19. březen 2022

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny – od pátku 1. července 2022 do 31. srpna 2022

Začátek vyučování – čtvrtek 1. září 2022

 

Plán školního roku 2021 - 2022


Vyučovací dokumenty: 1. až 5. ročník – ŠVP Základní škola a Mateřská škola Bechlín
 

Přidělení tříd

1. ročník - Mgr. Radoslava Komendová

2. ročník -  Mgr. Martina Vobořilová

3. ročník - Mgr. Hana Stratinská

4. ročník - Jana Weishäuplová, DiS. 

5. ročník - PaedDr. Alice Berkyová

 

Asistentky pedagoga  - Jana Krobotová, Jaroslava Barášková, Michaela Karešová, Bc. Magdaléna Temelová, Zdeňka Tučková, Klára Hudáková

Vychovatelky školní družiny - Jana Krobotová, Eliška Vošická

 

 

  • Výchovný poradce – Mgr. Pavel Adámek

 

  • Metodik prevence - Mgr. Martina Vobořilová

 

  • Logopedie - Mgr. Martina Vobořilová 

 

 

Školní družina

Dvě oddělení – 50 účastníků

Provoz ŠD je od 6:30 do 7:50 hodin.

Odpoledne od 11:40 do 16:30 hodin.

Na obědy se dochází do budovy MŠ za doprovodu vychovatelek a pedagogů.

 

 

Zájmové kroužky

Dle nabídky a zájmu žáků.

Začátek činnosti v říjnu 2021.

 

Vyučovací hodiny

1. hodina -   8:00  -  8:45 hodin

2. hodina -   8:55  -  9:40 hodin

3. hodina - 10:00 - 10:45 hodin

4. hodina - 10:55 - 11:40 hodin

5. hodina - 11.50 - 12:35 hodin

6. hodina - 12:35 - 13:20 hodin

7. hodina - 13:25 - 14:10 hodin