Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

Základní informace

Kontakt na školní jídelnu

Vedoucí školní jídelny - Pavlína Vančová

Telefon - 412 333 128

e-mail - jidelna@skola-bechlin.cz

Cena stravného

Cena stravného

Děti MŠ (2 - 6 let)

přesnídávka 9,- /oběd 28,- /svačina 9,-      celkem: 46 Kč

Děti MŠ (7 let)

přesnídávka 9,- /oběd 30,- /svačina 9,-      celkem: 48 Kč

Děti ZŠ (7 - 10 let)

30 Kč

Děti ZŠ (11 - 14 let)

31 Kč

Zaměstnanci

49 Kč

Senioři

55 Kč (včetně obalového materiálu + dotace od obce)

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

 

Platné od 1. 2. 2022                                                                 

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ


Oznámení – zvýšení cen stravného

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje rodičům a ostatním strávníkům, že od
1. 9. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 2-6 let: přesnídávka 11,- /oběd 30,- /svačina 11,-          celkem: 52,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

 

MŠ 7 let: přesnídávka 11,- /oběd 32,- /svačina 11,-             celkem: 54,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let: 32,-

ZŠ 11-14 let: 34,-

* doporučení pro rodiče, kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit


Zaměstnanci:  51,-

Senioři:  57,- (včetně obalového materiálu + dotace od obce)


Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ


Informace k platbám za stravování

Na měsíc září je nutné zaplatit zálohu v hotovosti u vedoucí školní jídelny do konce měsíce srpna. Bez zaplacené zálohy není možné se stravovat ve školní jídelně. Zálohová platba bude vyúčtována a případně vrácena po ukončení stravování.

Výše zálohových plateb:

MŠ               800 CZK

ZŠ                800 CZK

Dospělí        850 CZK

Každý další měsíc bude probíhat platba klasickým způsobem – za odebrané obědy v aktuálním měsíci.

Stravné se hradí do 20. dne aktuálního měsíce.

Platby se provádí inkasem ve prospěch účtu č. 181 905 932/0300. 

Povinností strávníků je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

Organizace provozu stravování

Vstup do školní jídelny od 11:00 do 13:00 hodin, možnost odložení tašek, doprovodu pedagogů, přezutí, možnost vynášení potravin (ovoce apod.).

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci – k odebrání ve stejný den.

Odhlásit a následně přihlásit obědy je nutno den předem do 14:00 na telefonním čísle školní jídelny (412/333 128).

Pokud nebude oběd odhlášen v uvedeném termínu, strávník je povinen uhradit oběd v plné výši.

Pokud strávník nebo jeho zástupce neodhlásí stravu včas (den předem, zcela výjimečně při nemoci maximálně do 7:00 hodin ráno) – nemá nárok na náhradu a musí stravu odebrat osobně nebo do vlastní přinesené nádoby a uhradit.

Strávníci jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu, např. ukončení stravování, odchod z MŠ, změny stravování, odchod ze školy apod.).

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout osobně ve školní jídelně od 9:00 do 12:00.

Co se stane při nedodržení termínu zaplacení – musí se uhradit maximálně do konce měsíce (nahlášený počet obědů), pokud nebude uhrazeno včas, následující měsíc bude pozastaven odběr stravy, až do zaplacení dlužné částky.

Jídelna

Jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.