Obsah

Telefonní kontakt do školní jídelny - 412 333 128

E-mail - jidelna@skola-bechlin.cz

 

Stravné

 

 

MŠ: přesnídávka 9,- /oběd 23,- /svačina 9,-           celkem: 41,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:       29,-

ZŠ 11-14 let:     30,-


Zaměstnanci:         47,-

Senioři:                  47,- + 8,- (obalové misky) = 55,-


  

Platné od 1. 7. 2020                                                            

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ

 

Informace k platbám za stravování

 

Na měsíc září je nutné zaplatit zálohovou platbou hotově nebo převodem z účtu již do 20. 8.

Bez zaplacené zálohy není možné se stravovat ve školní jídelně.

Zálohová platba bude vyúčtována a případně vrácena po ukončení stravování.

 

Výše zálohových plateb:

MŠ               800 CZK

ZŠ                550 CZK

Dospělí        850 CZK

 

Každý další měsíc bude probíhat platba klasickým způsobem – za odebrané obědy v aktuálním měsíci.

Stravné se hradí do 20. dne aktuálního měsíce.

Platby se provádí inkasem ve prospěch účtu č. 181 905 932/0300. 

Povinností strávníků je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

 

Organizace provozu stravování

 

Vstup do školní jídelny od 11:00 do 13:00 hodin, možnost odložení tašek, doprovodu pedagogů, přezutí, možnost vynášení potravin (ovoce apod.).

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci – k odebrání ve stejný den.

Odhlásit a následně přihlásit obědy je nutno den předem do 14:00 na telefonním čísle školní jídelny (412/333 128).

Pokud nebude oběd odhlášen v uvedeném termínu, strávník je povinen uhradit oběd v plné výši.

Pokud strávník nebo jeho zástupce neodhlásí stravu včas (den předem, zcela výjimečně při nemoci maximálně do 7:00 hodin ráno) – nemá nárok na náhradu a musí stravu odebrat osobně nebo do vlastní přinesené nádoby a uhradit.

Strávníci jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu, např. ukončení stravování, odchod z MŠ, změny stravování, odchod ze školy apod.).

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout osobně ve školní jídelně od 9:00 do 12:00.

Co se stane při nedodržení termínu zaplacení – musí se uhradit maximálně do konce měsíce (nahlášený počet obědů), pokud nebude uhrazeno včas, následující měsíc bude pozastaven odběr stravy, až do zaplacení dlužné částky.

 

Jídelna

Jídelna