Obsah

Kontakt na školní jídelnu

 

 

Vedoucí školní jídelny - Pavlína Vančová

Telefon - 412 333 128

e-mail - jidelna@skola-bechlin.cz

 

Cena stravného

 
Děti MŠ (2 - 6 let) přesnídávka 9,- /oběd 28,- /svačina 9,-            celkem: 46 Kč
Děti MŠ (7 let) přesnídávka 9,- /oběd 30,- /svačina 9,-            celkem: 48 Kč
Děti ZŠ (7 - 10 let) 30 Kč
Děti ZŠ (11 - 14 let) 31 Kč
Zaměstnanci 49 Kč
Senioři 55 Kč (včetně obalového materiálu + dotace od obce)

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

 

Platné od 1. 2. 2022                                                                 

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ

 

Oznámení – zvýšení cen stravného

 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje rodičům a ostatním strávníkům, že od
1. 9. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 2-6 let: přesnídávka 11,- /oběd 30,- /svačina 11,-          celkem: 52,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu

 

MŠ 7 let: přesnídávka 11,- /oběd 32,- /svačina 11,-             celkem: 54,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:       32,-

ZŠ 11-14 let:     34,-

* doporučení pro rodiče, kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit


Zaměstnanci:       51,-

Senioři:                  57,- (včetně obalového materiálu + dotace od obce)


                                                                 

Pavlína Vančová

vedoucí ŠJ

 

Informace k platbám za stravování

 

Na měsíc září je nutné zaplatit zálohu v hotovosti u vedoucí školní jídelny do konce měsíce srpna. Bez zaplacené zálohy není možné se stravovat ve školní jídelně. Zálohová platba bude vyúčtována a případně vrácena po ukončení stravování.

 

Výše zálohových plateb:

MŠ               800 CZK

ZŠ                550 CZK

Dospělí        850 CZK

 

Každý další měsíc bude probíhat platba klasickým způsobem – za odebrané obědy v aktuálním měsíci.

Stravné se hradí do 20. dne aktuálního měsíce.

Platby se provádí inkasem ve prospěch účtu č. 181 905 932/0300. 

Povinností strávníků je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

 

Organizace provozu stravování

 

Vstup do školní jídelny od 11:00 do 13:00 hodin, možnost odložení tašek, doprovodu pedagogů, přezutí, možnost vynášení potravin (ovoce apod.).

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci – k odebrání ve stejný den.

Odhlásit a následně přihlásit obědy je nutno den předem do 14:00 na telefonním čísle školní jídelny (412/333 128).

Pokud nebude oběd odhlášen v uvedeném termínu, strávník je povinen uhradit oběd v plné výši.

Pokud strávník nebo jeho zástupce neodhlásí stravu včas (den předem, zcela výjimečně při nemoci maximálně do 7:00 hodin ráno) – nemá nárok na náhradu a musí stravu odebrat osobně nebo do vlastní přinesené nádoby a uhradit.

Strávníci jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu, např. ukončení stravování, odchod z MŠ, změny stravování, odchod ze školy apod.).

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout osobně ve školní jídelně od 9:00 do 12:00.

Co se stane při nedodržení termínu zaplacení – musí se uhradit maximálně do konce měsíce (nahlášený počet obědů), pokud nebude uhrazeno včas, následující měsíc bude pozastaven odběr stravy, až do zaplacení dlužné částky.

 

Jídelna

Jídelna