Obsah

Informace pro rodiče

Od září 2021 se zvýší školné na 300 Kč. Školné platí všechny děti, které neplní povinnou předškolní docházku.

 

logo

logo

logo