Obsah

Informace pro rodiče

 

 

Prosíme rodiče, cestující s dětmi na dovolenou do zahraničí, aby si zjistili podmínky návratu dětí do MŠ. V zemích s vysokým rizikem nákazy musí být, v současné době, izolace a PCR test. Děti musí, po dobu 14 dní, nosit v MŠ respirátor. Sledujte stránky Ministerstva zahraničí.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/podminky_navratu_do_cr_ze_zahranici.html

 

 

Ve čtvrtek 17.6.21 dopoledne se budou děti v obou MŠ fotografovat. Podrobnosti se dozvíte v mateřských školách.

 

 

Od září 2021 se zvýší školné na 300 Kč. Školné platí všechny děti, které neplní povinnou předškolní docházku.

 

 

Báseň pro předškoláky

Báseň pro předškoláky

Pro předškoláky, kteří nenastoupili do MŠ, budeme vkládat témata, která máme ve školce. Můžete si vypracovat úkoly také.

Domácí zvířata a jejich mláďata: 19.4. - 23.4.

DV-Domácí zvířata a jejich mláďata (1.39 MB)

 

Návrat dětí do MŠ 

Mateřské školy se znovu otevřou 12. 4. 21. Podle nařizení MŠMT to bude za určitých podmínek:

 • děti se budou 2x týdně testovat
 • mohou nastoupit pouze předškoláci a děti vybraných profesí
 • ve skupině smí být maximálně 15 dětí

 

Testování v pondělí a ve čtvrtek:

 • MŠ Bechlín- děti se budou testovat ve školní jídelně, takže tyto dny budete přichát velkou branou. Ťukejte na dveře. Maximálně se může testovat najednou 6 dětí. Ostatní budou čekat venku. 
 • MŠ Předonín- děti se budou testovat ve vstupní chodbě, max. 1 dítě, ostatní čekají venku
 • Rodiče nezapomeňte si nasadit respirátor a dodržovat hygienické předpisy!
 • Doba testu: 15 - 20 minut ( když vše vyjde, tak, jak má.Jinak se musí test opakovat)
 • Rodič je přítomen po celou dobu testování
 • V případě negativního výsledku, dítě zůstává, v případě pozitivního odchází s rodičem domů.
 • Děti, které prodělaly COVID-19 se nemusí po určitou dobu testovat( nutné potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění)

 

 

 

Úkoly pro distanční vzdělávání od 6.4. do 9.4.21

Doufejme, že toto bude poslední týden distanční výuky. Doporučuji všem rodičům, aby sledovali stránky školy, kde se dozvíte všechny informace ohledně nástupu do MŠ.

MŠ Předonín má téma: ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA  

CÍLE :

- děti se učí poznat a pojmenovat některé druhy zvířat, jejich charakteristické znaky a vlastnosti

- učí se třídit zvířata dle daných kritérií např.domácí – volně žijící – exotická,savci – ptáci – hmyz – ryby

žijící ve vodě – v lese – na poli - za polárním kruhem

- umět pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, která se teď na jaře narodila

- znát užitek domácích zvířat (co nám dávají, proč je chováme)

- poznávat život zvířat v jejich přirozeném prostředí a chápat význam ochrany přírody

NÁMĚTY :

- prohlížení obrázků, knih, encyklopedií, poslech i vyprávění pohádek se zví 

řecími hrdiny, slovní hádanky, rytmizace slov, slovní fotbal, rýmy, vymýšlení slov od dané hlásky, naučit se zpaměti krátký text (říkanka, rozpočítadlo aj.)

- zpěv písní Skákal pes, Běží liška k Táboru, Kočka leze dírou, Prší, prší aj.

- hry – Předveď, jak skáče žába, zajíc, jak leze had apod.

- Honzo, vstávej! Kolik je hodin? Tři sloní, čtyři čapí apod.

- Všechno lítá, co peří má!

- Zajíček v své jamce sedí sám ( taneček)

Zvířátka a jejich mláďátka (1.19 MB)

 

 

MŠ Bechlín má téma: KNIHA JE MŮJ KAMARÁD   

Březen měsíc knihy máme trochu opožděně, ale nevadí. Toto téma bude volnější, abychom si trochu odpočinuli a vše si připravili před nástupem do MŠ. Všechny pracovní listy, které jste doma vypracovali, si vezměte s sebou do školky, až se zase sejdeme. Po nástupu si prohlédneme všechny naše obrázky . V níže uvedeném odkazu máte úkol na tento týden, je tam trošku delší povídání, ale maminka nebo tatínek vám vše určitě přečtou. A ještě jeden odkaz na protažení těla.

Kniha je můj kamarád (1.41 MB)

 https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

 

 

 

 

 

Krásné Velikonoce

 

Úkoly pro distanční vzdělávání od 22.3. do 5.4.

Obě mateřské školy mají téma: VELIKONOCE

MŠ Předonín - fotky vypracovaných úkolů zasílejte na mail: skolkapredonin@skola-bechlin.cz

Děti se seznamují s některými zvyky a tradicemi, které se váží k Velikonocům a osvojují si věku přiměřené
vědomosti a dovednosti např. :
 • malování, zdobení, vyrábění kraslic aj. velikonočních předmětů
 • společné povídání, vyprávění "velikonočních" zážitků, popis a prohlížení obrázků, poslech čtených či
  vyprávěných pohádek např. "Jak Matýsek a Majdalenka řešili záhadu velikonočního vajíčka", "O kohoutkovi
  a slepičce", říkanka "Kuřátko v obilí", "Hody, hody, doprovody"
 • hry se slovy - rytmizace slov ( kuřátko, pomlázka, vajíčko aj.), určování prvního - posledního písmene ve
  slově, hledání rýmů, slovní fotbal apod.
 • hry s vajíčky - rozlišování barev, počítání, určování velikosti velký - malý - prostřední, řadové číslovky - první,
  druhý..., předložky před, za, nad aj., prostorová orientace - vpravo nahoře, vlevo uprostřed aj.
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky - trhání, mačkání, skládání papíru, sbírání provázků - "žížal" pomocí kolíčků
  jako ptačích zobáčků, kreslení V - M vajíček ve vzduchu rukama i nohama (grafomotorika), správné držení
  tužky, vystřihování papíru apod.
 • v případě zájmu se můžete inspirovat DV MŠ Bechlín

DV-Velikonoce (1.91 MB)

Velikonoční pohádky, zvyky, tradice (23.76 kB)

 

 

MŠ Bechlín - fotky vypracovaných úkolů zasílejte na mail: skolkabechlin@skola-bechlin.cz

V níže u vedených odkazech naleznete všechny potřebné údaje. V prvním odkazu jsou úkoly rozdělené na jednotlivé dny + tam najdete další náměty pro případ, že by děti chtěly pracovat více :). V dalších odkazech jsou velikonoční zvyky, tradice a pohádky. Videa s návody i pohádky a další aktivity, aby se děti měly možnost dostatečně zabavit.

DV-Velikonoce (7.36 MB)

Velikonoční zvyky,pohádky, tradice (23.76 kB)

Šablona slepice a vejce (467.4 kB)

Omalovánky,vyrábění (3.55 MB)

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

https://www.youtube.com/watch?v=FlZoOair2hM

https://www.youtube.com/watch?v=n_dvNsWlQCQ

https://www.youtube.com/watch?v=y4rsKGlPXYM

 

 

 

 

Úkoly pro distanční vzdělávání od 8.3. do 19.3. 

Obě mateřské školy mají společné téma, a to je : JARO A JARNÍ KVĚTINY

MŠ Předonín - fotky vypracovaných úkolů zasílejte na mail: skolkapredonin@skola-bechlin.cz

Téma : Jaro a Sněženky a jiné květiny

- děti se učí znát charakteristické znaky jara, starší děti

i rozlišovat jednotlivá roční období

- nejlépe si osvojují nové poznatky přímým pozorováním

změn v přírodě při pobytu venku, ale také prohlížením

obrázků, povídání nad knihou či encyklopedií

- děti se učí poznat a pojmenovat některé druhy jarních

květin i stavbu a význam částí těla (kořen, stonek, listy, květ)

- seznamují se s nutností ochrany přírody a významu rostlin

pro život na Zemi

- učí se vnímat svět v přirozených souvislostech a získat

globálnější pohled, poznávat zákonitosti přírody

- prostřednictvím hudebních, dramatických, pohybových

a výtvarných činností se děti seznamují s jarem jako jedním

z ročních období ( říkanka „Hřej, sluníčko, hřej“, rozpočítadlo

„U potoka roste kvítí říkají mu petrklíč“, pohádky „Příhody

včelích medvídků“,“O zvědavém štěňátku“, píseň „Na jaře,

na jaře čáp jede v kočáře...“ aj.)

Jarní pracovní listy, básně a úkoly (181.31 kB)

 

MŠ Bechlín - fotky vypracovaných úkolů zasílejte na mail: skolkabechlin@skola-bechlin.cz

Níže najdete pracovní listy, omalovánky, básně, videa. Můžete si s dětmi vyrobit a zahrát květinové pexeso, zasít semínka a pozorovat růst rostlinky, vysvětlit si, z jakých částí se rostlina skládá. Povězte si, jak se nejznámější jarní květiny jmenují, vytleskejte si jejich názvy a spočítejte, z kolika slabik se skládají. Vymýšlejte rýmy na názvy květin.Udělejte si jarní výzdobu, ať to máte doma veselejší. Na zahrádce nebo v blízkém okolí vašeho domu pozorujte jarní květiny, probouzející se přírodu. Můžete pozorovat počasí a pozorování zaznamenávat pomocí obrázků do týdenního plánu. Naučte se s dětmi přiložené básně, zazpívejte si známé písně. Určitě přijdete na další aktivity, fantazii se meze nekladou. Prosíme o zaslání fotek na školkový mail. Děkujeme a přejeme příjemnou zábavu.

Jarní pracovní listy, omalovánky,básně (2.68 MB)

Jarní výzdoba (513.87 kB)

Pracovní listy (1.81 MB)

Počasí (920.81 kB)

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8

https://www.youtube.com/watch?v=lwUBqTrAEqc

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik

 

Od 1. 3. 21 budou, podle nařízení vlády, na tři týdny uzavřené obě mateřské školy. Pro předškoláky budeme nadále zajišťovat distanční vzdělávání. Toto vzdělávání je pro předškoláky a jejich rodiče povinné. Prosíme, kdo, z MŠ Bechlín, ještě nestihl vypracovat některé z úkolů uveřejněné níže, má čas do konce jarních prázdnin. Prosíme o zaslání výsledků distančního vzdělávání na  mail: skolkabechlin@skola-bechlin.cz. Na další období vložíme úkoly na konci tohoto týdne. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

době karantény v MŠ Bechlín - od 18. 2. 21  do 26. 2. 21 - bude probíhat distanční výuka pro předškoláky.V tomto období jsme měli probírat dopravní prostředky a profese. Na uvedená témata můžete s dětmi kreslit, vyrábět, povídat si, níže jsou uvedené odkazy, ze kterých můžete čerpat:

Doprava-pracovní listy (1.84 MB)

https://cz.pinterest.com/pin/321866704626406577/

https://cz.pinterest.com/pin/321866704626406565/

https://cz.pinterest.com/pin/321866704626406477

https://cz.pinterest.com/pin/2744449760282900

https://cz.pinterest.com/pin/69735494217084318/

https://cz.pinterest.com/pin/704180091735603384/

https://cz.pinterest.com/pin/497929302548725314/

https://cz.pinterest.com/pin/597852919279875230/

https://cz.pinterest.com/pin/425801339769330015/

https://cz.pinterest.com/pin/7318418134849784/

https://cz.pinterest.com/pin/342836590376896130/

https://cz.pinterest.com/pin/151644712442413236/

https://cz.pinterest.com/pin/637189047270887003/

https://cz.pinterest.com/pin/151644712442413229/

https://cz.pinterest.com/pin/316729786269841219/

https://cz.pinterest.com/pin/742812532275917558/

https://cz.pinterest.com/pin/165296248800984008/

https://cz.pinterest.com/pin/288371182371622853/

https://cz.pinterest.com/pin/36943659433871395/

https://cz.pinterest.com/pin/496803402622213209/

 

Vložené odkazy nemusíte plnit všechny, můžete si vybrat, co bude dětem vyhovovat a dle vašich technických možností. Budeme rádi, když se nám ozvete a pochlubíte se, co se vám s dětmi povedlo. Můžete přiložit i fotky. Kontakt na nás: skolkabechlin@skola-bechlin.cz

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se, že se znovu potkáme 1. 3. 21

Kdo by ještě chtěl odhlásit své dítě na jarní prázdniny, můžete tak učinit na výše uvedeném e-mailu.

Za kolektiv MŠ Bechlín, Libuše Rauchová

 

 

Od středy 23. 12. do neděle 3. 1. jsou mateřské školy, z provozních důvodů, uzavřeny. Těšíme se na vás v pondělí 4. 1. 21. Zároveň přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v nadcházejícím roce,kolektiv zaměstnanců MŠ

 

Ve čtvrtek 17.12.20 od 9:00 se bude konat v MŠ Bechlín hudební program.

 

Ve čtvrtek 17.12.20 dopoledne navštíví MŠ Předonín Ježíšek.

 

pondělí 14.12.20 dopoledne navštíví MŠ Bechlín Ježíšek.

 

V pondělí 7.12.20  dopoledne se budeme v MŠ Bechlín fotografovat. Cena vánoční sady je 250 Kč.

Vánoční foto

Informace pro rodiče předškoláků k novému systému omlouvání dětí z předškolního vzdělávání. Vše bude fungovat stejně jako u dětí v ZŠ. Omluvenky budou rodiče posílat na e-mail MŠ ( omluvenka bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, důvod a termín nepřítomnosti, datum a jméno a příjmení zákonného zástupce). Důvodem nepřítomnosti může být pouze nemoc dítěte. U předem známé nepřítomnosti pošlou zákonní zástupci žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání např. z důvodu dovolené. E-maily obou mateřských škol jsou na stránce se základními informacemi.  Děkujeme za pochopení. 

 

Ve středu 4.11. dopoledne proběhne v MŠ Bechlín Halloween párty. Děti si mohou z domova donést strašidelné masky, mohou být strašidelně namalované.

 

LOGOPEDIE v ZŠ Bechlín je do odvolání zrušena.

 

O podzimních prázdninách, 29.10. a 30.10.20, bude fungovat pouze MŠ Bechlín. Děti z obou MŠ mohu navštěvovat tuto mateřskou školu.

 

Od pondělí 5.10.20 je vyhlášen nouzový stav. Počínaje tímto dnem platí zákaz vstupu rodičů do budovy MŠ. Děti si budeme předávat u hlavních dveří.

 

Ve čtvrtek 1.10.20 od 15:00 se bude konat, v MŠ Předonín, rodičovská schůzka. Pro rodiče je vstup do MŠ povolen pouze v roušce.

 

Ve středu 30.9.20 od 15:30 se bude konat, v MŠ Bechlín, rodičovská schůzka. Pro rodiče je vstup do MŠ povolen pouze v roušce.

 

V úterý 1.9.20 se těšíme na všechny děti, které opět, po prázdninách, nastoupí do MŠ. Zároveň přivítáme další generaci nováčků, pro které nebude tato situace jednoduchá, a proto se budeme snažit vytvořit jim příjemné prostředí, aby jejich adaptace proběhla v klidu a bez zbytečného stresu. Prosíme rodiče, aby na své děti nespěchali a nechali jim potřebný čas na zvykání. Každé dítě je individuální a má jiné potřeby, proto je třeba toto zohlednit.

Přejeme všem krásný zbytek prázdnin, na viděnou v září :).

Dva zajímavé odkazy před nástupem do MŠ.

 

https://mamci.cz/co-umet-pred-nastupem-do-skolky/

 

https://mamci.cz/jak-naucit-dite-samostatnosti/?fbclid=IwAR0gtjsy6MwTqDawqUZ0MzeA04MGKBRFa3giCS7ZeI8Zu49eLKMAbwEVFEg

 

 

leták

 

 

 

 


 

leták

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aktivity pro děti na doma

 

V tomto článku není vyloženě aktivita pro předškoláky, ale je moc hezky napsaný a může posloužit k zamyšlení:

https://www.nevychova.cz/blog/proc-dite-lze/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=cz-fb-zpxm

 

Moc hezký článek týkající se spaní dětí  v mateřské škole:

https://danielamelodie.blogspot.com/2021/02/je-odpocivani-ve-skolce-tyrani-deti.html?m=1&fbclid=IwAR0ctDrKy37K2Rm-pzBwweUKYEtsbBnjNe8_XInURQEH1-FeIBXbgYOgT4M

 

Poznávat a učit se můžeme i pomocí písničky:

https://www.youtube.com/watch?v=18q4s_Epl-U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wxb6Sh8bM3pbbuinCdHU3h7-ctOuDWIgdOPfhwO3s2SlICMTx3FTU8AE

 

Několik odkazů na správné mytí rukou:

http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/09112018-leporelo-deti-myti%20rukou-SZU/leporelo_Myti_rukou.pdf

 

http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/09112018-leporelo-deti-myti%20rukou-SZU/Metodicky_navod_k_leporelu.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=-n_BVezyKw4

 

 

Zde najdete spoustu pracovních listů, omalovánek a dalších aktivit pro předškoláky:

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://cz.pinterest.com/evza87/pracovn%C3%AD-listy-%2B-grafomotorika/

 

Na této stránce najdete šikovné pracovní listy pro předškoláky, stačí vytisknout a pracovat :)

 

https://www.facebook.com/pro.rozvoj.deti/photos/a.110662243979357/110778367301078/?type=3&theater

 

Podle níže uvedeného odkazu mohou rodiče s předškoláky trénovat doma správný úchop tužky:

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zFjagoRhkc&fbclid=IwAR2NouQukod32xMHV7E-BnifjWuYjpg2BToFxQIt8r5U4xg2-T49kmsazf0                               

 

Náměty na různé hry a cvičení:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s_HebMheWQ     

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSuJKVXPr14    

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHfVUYDG6mY    

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgjxLf-ntq0     

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0   

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgsstK1NrHI   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFR8a7YFbPc

 

Pohádky a práce s nimi:

 

https://www.facebook.com/media/set?set=oa.780324545398365&type=3       

___________________________________________________________________________________________________________

Další zajímavé odkazy pro rodiče předškoláků:

https://jednoducheuceni.cz/zkrizena-lateralita-mozna-pricina-skolnich-potizi-jak-ji-poznat-a-jak-ji-zdolat/?fbclid=IwAR0At-gj0cJMS22grb1i8tUdTvXOVbS_MhJtavFw4_fx7JvH4vH8vfSaDDA