Obsah

Práce pro jednotlivé ročníky

 

1. třída - 

Milí prvňáčkové, 

čekají nás poslední dva týdny práce. Ve všech předmětech jsme téměř u konce, proto si tento týden dovolím zadat práci již do konce školního roku. 

ČJ - nadále platí četba z vybrané knihy. V následujícím týdnu nás čekají strany 18 - 21 v písance, kde se naučíme velké a malé písmeno Ř, velké a malé písmeno G a malé písmeno F. V dalším týdnu budeme v písance pokračovat stranami 22 - 25, kde se naučíme velké písmeno F, velké a malé písmeno CH a následuje procvičování psaní. Posledních 7 stran zbude na procvičování v průběhu prázdnin.

M - platí úkoly z předchozího týdne - sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky a jednoduché slovní úlohy do cvičného sešitu.

PRV - opakovat již naučené - roční období, kalendářní měsíce, dny v týdnu, hodiny, třídění odpadu atd...

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Vysvědčení bude vydáno zákonnému zástupci dne 30.6.2020 od 8,00 do 8,45. S vysvědčením budou rodičům vydány přezůvky, kufříky na Vv, sáčky s převlečením na Tv, dále budu vracet peníze za bruslení. Pokud se dohodne více rodičů a pošlou jednoho zástupce, je třeba mě s tím předem obeznámit. Kdo si vysvědčení nevyzvedne, bude mu předáno až v následujícím školním roce.

Přeji Vám krásné a pohodové dny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krásné slunečné dny,

máme před sebou poslední měsíc školní práce. Protože jste moc šikovní, zbývá nám už jen písanka a ostatní budeme jen převážně opakovat. Užívejte si krásného počasí, pozorujte přírodu a změny na zahradě. Jaké plodiny dozrávají? Co už sklízíme za ovoce a zeleninu? Nezapomeňte pravidelně protahovat svá těla nějakým sportem nebo cvičením. 

ČJ - pokračujeme ve čtení zvolené knížky a opakujeme texty ze Slabikáře. V písance nás čekají strany 14 - 17, kde se naučíme písmeno velké B a velké a malé Ž.

M - v matematice zůstává úkol stále stejný. Procvičovat a opakovat sčítání a odčítání do deseti a sčítání a odčítání bez přechodu od deseti do dvaceti. 

PRV - zde nám chybí poslední strana 40. Řekni rodičům, kam by si chtěl/a jet o prázdniny na výlet. Dále můžeš plnit úkoly na straně 43 a 45, kde si zopakuješ již naučené.

Přeji všem krásný a slunečný týden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. třída - 

- úkoly jsou zadány na webových stránkách třídy (adresu máte ve fialových notýscích).

 

3. třída - 

- úkoly jsou zadány na webových stránkách třídy (dokončit M 7, procvičovat malou násobilku, učit se a opakovat slovíčka AJ, učit se vyjmenovaná slova - poslední po p, napsat pár vět o tom, jak se děti mají a co dělají během nečekaného volna).

 

4. třída - 

- úkoly dostaly děti zadané, paní učitelka bude s rodiči komunikovat individuálně přes e-mail.

 

5. třída - 

- úkoly jsou zadány na webových stránkách třídy.

 

 

Vážení rodiče, přicházíme s dávkou podpůrných materiálů, které můžete s dětmi při domácím studiu využívat. Níže jsou odkazy na webové stránky, na nichž naleznete cvičení, vyučovací materiály, inspiraci atd.

Odkazy jsou roztříděny dle oborů. Některé stránky obsahují však od každého něco, proto jsou pod názvem „Z různých oborů“. :-)

 

Z různých oborů –

 

Český jazyk –

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 

Angličtina –

 

Matematika -

 

Vlastivěda –

 

Přírodověda –