Obsah

Práce pro jednotlivé ročníky

 

1. třída - 

Milí prvňáčkové, vážení rodiče.

Chtěla bych Vás požádat o spolupráci v plnění našich společných úkolů v této nelehké situaci. Každý týden Vám budu zadávat úkoly, které byste měli společně plnit. V případě dotazů se na mne můžete obrátit zprávou přes Messenger (pokud máte FB).

ČJ - seznámit se ve Slabikáři s novými písmeny Ř a G, nácvik plynulého čtení od strany 89 do strany 97. Písanka 2 (žlutá) - nácvik psaní r a R, v a V. Děti si písmena a slova nejprve obtáhnou, pak teprve řádek napíší, strany 12 - 15. Pracovní sešit ke Slabikáři - zde můžete trénovat libovolně (nechám ve Vaší kompetenci po celou dobu).

M - Počítáme zpaměti - sloupečky 49, 50, 51, 52 a 53. Velká matematika 3 - vypracovat strany 16, 17, 18 a 19. Seznámit děti s délkou metr, mohou měřit různé předměty v domě za pomoci krejčovského metru, pásma, skládacího metru.

PRV - jaro v přírodě - strana 11. Seznámit děti s jarními květinami (sněženka, bledule, podběl, sasanka, petrklíč, čemeřice....), přílet ptactva z teplých krajin. Na straně 12 se seznámit s částmi rostlin. Zopakovat si jarní měsíce. Splnit úkoly až do strany 13.

Tyto úkoly jsou platné do 1. dubna, další budou zadány v následujícím týdnu.

Vám všem přeji mnoho zdraví a pohodu a klid při plnění úkolů s vašimi dětmi. Děti moc zdravím a věřím, že se brzy zase shledáme. 🙂 Mgr. Černá

 

2. třída - 

- úkoly jsou zadány na webových stránkách třídy (adresu máte ve fialových notýscích).

 

3. třída - 

- úkoly jsou zadány na webových stránkách třídy (dokončit M 7, procvičovat malou násobilku, učit se a opakovat slovíčka AJ, učit se vyjmenovaná slova - poslední po p, napsat pár vět o tom, jak se děti mají a co dělají během nečekaného volna).

 

4. třída - 

- úkoly dostaly děti zadané, paní učitelka bude s rodiči komunikovat individuálně přes e-mail.

 

5. třída - 

- úkoly jsou zadány na webových stránkách třídy.

 

 

Vážení rodiče, přicházíme s dávkou podpůrných materiálů, které můžete s dětmi při domácím studiu využívat. Níže jsou odkazy na webové stránky, na nichž naleznete cvičení, vyučovací materiály, inspiraci atd.

Odkazy jsou roztříděny dle oborů. Některé stránky obsahují však od každého něco, proto jsou pod názvem „Z různých oborů“. :-)

 

Z různých oborů –

 

Český jazyk –

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 

Angličtina –

 

Matematika -

 

Vlastivěda –

 

Přírodověda –