Obsah

Organizace školního roku 2018 - 2019

 

Třídní schůzky

7. 11. 2018 od 15:00

24. 4. 2019 od 15:00

 

Zahájení výuky

pondělí 3. září 2018

 

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny – pondělí 29. a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny – sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019, výuka začne 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny – pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny – 18. února až 22. února 2019

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny – od pondělí 1. července 2019 do 31. srpna 2019

Začátek vyučování – pondělí 2. září 2019

 

Plán školního roku 2018 - 2019


Vyučovací dokumenty: 1. až 5. ročník – ŠVP Základní škola a Mateřská škola Bechlín
 

Přidělení tříd

I. třída: 1. ročník - Mgr. Martina Vobořilová

II.  třída: 2. ročník -  Mgr. Štěpánka Omámiková

III. třída: 3. ročník - Bc. Sandra Černá

IV. třída: 4. a 5. ročník - Jana Weishäuplová

 

Asistentka pedagoga  - Petra Kolačevová

Vychovatelka školní družiny - Jana Krobotová

 

Přidělení předmětů

I. třída: 1. ročník - Mgr. Martina Vobořilová

II. třída: 2. ročník - Mgr. Štěpánka Omámiková

III. třída: 3. ročník - Bc. Sandra Černá

Aj - Jana Weishäuplová

IV. třída: 4. a 5. ročník - Jana Weishäuplová

Čj, Inf – Mgr. Pavel Adámek

 

  • Výchovný poradce – Mgr. Pavel Adámek

 

  • Protidrogový preventista - Mgr. Martina Vobořilová

 

  • Logopedie - Mgr. Martina Vobořilová - pondělí 13:00 - 15:00

 

  • Intervence - Mgr. Štěpánka Omámiková - pondělí 13:15 - 14:15

 

  • Správce webových stránek, evidence učebnic – Jana Weishäuplová

 

  • Úprava chodeb -  Mgr. Martina Vobořilová

 

  • Knihovnice – Mgr. Štěpánka Omámiková

 

  • Požární preventista, školnice – Jaroslava Konfrštová

 

Školní družina

Jedno oddělení – 30 žáků

Provoz ŠD je od 6:30 do 7:45 hodin (pouze v pátek do 7:50).

Odpoledne od 11:40 do 16:30 hodin (pouze v pátek je školní družina ukončena již v 16:00 hodin).

Na obědy se dochází do budovy MŠ za doprovodu paní vychovatelky a pedagogů.

 

Zájmové kroužky

Dle nabídky a zájmu žáků.

Začátek činnosti v říjnu 2018.

 

 

Vyučovací hodiny

1. hodina -   8:00  -  8:45 hodin

2. hodina -   8:55  -  9:40 hodin

3. hodina - 10:00 - 10:45 hodin

4. hodina - 10:55 - 11:40 hodin

5. hodina - 11.50 - 12:35 hodin

6. hodina - 12:35 - 13:20 hodin

7. hodina - 13:25 - 14:10 hodin