Obsah

Telefonní kontakt do školní jídelny - 412 333 128

 

Ceny obědů

 

dopolední svačina:                                     7 Kč

oběd:                                                        21 Kč

odpolední svačina:                                     7 Kč

 

oběd (7-10 let)                                          24 Kč

oběd (11-14 let)                                        25 Kč

 

Důchodci

oběd:                                                        38 Kč

     celková částka za oběd                            40,50 Kč

                     dotace od Obce Bechlín                           2,50 Kč na 1 oběd

 

Ceny jsou platné od 1. srpna 2016

 

Informace k platbám za stravování

 

Oznamujeme Vám, že od 1. 9. 2018 dochází ke změně platby stravného.

 

Na měsíc září je nutné zaplatit zálohovou platbou hotově nebo převodem z účtu již do 20. 8. 2018.

Bez zaplacené zálohy není možné se stravovat ve školní jídelně od následujícího měsíce, tedy od září 2018.

 

V srpnu tedy proběhnou 2 platby – 1. za měsíc aktuální – odebrané obědy za srpen 2018

                                                               2. zál. platba na následující měsíc – září 2018

 

Zálohová platba bude vyúčtována a případně vrácena na konci školního roku 2018/2019.

 

Každý další měsíc bude probíhat platba klasickým způsobem – za odebrané obědy v aktuálním měsíci.

 

Výše zálohových plateb:

 

MŠ               800 CZK

ZŠ                550 CZK

Dospělí        850 CZK

 

 

V Bechlíně 29. 5. 2018

 

 

 

                                                                                   Mgr. Pavel Adámek

                                                                      ředitel ZŠ a MŠ Bechlín – příspěvkové organizace

 

 

 

 

 • Stravné se hradí do 20. dne aktuálního měsíce.
 • Platby se provádí inkasem ve prospěch účtu č. 181 905 932/0300. 
 • Odhlásit a následně přihlásit obědy je nutno den předem do 14:00 na telefonním čísle školní jídelny (412/333 128).
 • Pokud nebude oběd odhlášen v uvedeném termínu, strávník je povinen uhradit oběd v plné výši.
 • Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout osobně ve školní jídelně od 9:00 do 12:00.
 • Povinností strávníků je nahlásit změnu peněžního ústavu, čísla účtu, osobních údajů.

 

Organizace provozu stravování

 

 • Vstup do školní jídelny od 11:00 do 13:00 hodin, možnost odložení tašek, doprovodu pedagogů, přezutí, možnost vynášení potravin (ovoce apod.).
 • Začátek a konec výdeje pokrmů 11:00 až 13:00 hodin.
 • Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci – k odebrání ve stejný den.
 • Způsob přihlašování a odhlašování obědů, během školního roku, o prázdninách, při onemocnění – vždy den předem maximálně do 13:30 hodin.
 • Pokud strávník nebo jeho zástupce neodhlásí stravu včas (den předem, zcela výjimečně při nemoci maximálně do 7:00 hodin ráno) – nemá nárok na náhradu a musí stravu odebrat osobně nebo do vlastní přinesené nádoby  a uhradit.
 • Strávníci jsou povinni nahlásit jakoukoliv změnu, např. ukončení stravování, odchod z MŠ, změny stravování, odchod ze školy apod.).
 • Co se stane při nedodržení termínu zaplacení – musí se uhradit maximálně do konce měsíce (nahlášený počet obědů), pokud nebude uhrazeno včas, následující měsíc bude pozastaven odběr stravy, až do zaplacení dlužné částky.

 

Jídelna

Jídelna