Obsah

Školní družina

 

Školní družina zřízena při základní škole podle zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 87/19992 Sb., o školních družinách.

 

  • Vychovatelkou školní družiny je určena paní Jana Krobotová.
  • Kapacita školní družiny je 30 účastníků. Přednost při přijímání účastníků do družiny mají žáci 1., 2. a 3. ročníku.
  • Výše platby za družinu se určuje 2x do roka, na každé školní pololetí. Pro první pololetí školního roku je určena částka ve výši 300 Kč. Pro druhé pololetí školního roku je určena částka ve výši 300 Kč.

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

pondělí: 6:30 - 7:45, 11:40 - 16:30 hodin

úterý:    6:30 - 7:45, 11:40 - 16:30 hodin

středa:   6:30 - 7:45, 11:40 - 16:30 hodin

čtvrtek: 6:30 - 7:45, 11:40 - 16:30 hodin

pátek:   6:30 - 7:50, 11:40 - 16:00 hodin

 

INFORMACE K PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠD (2019/2020)

Vážení rodiče,

dne 10.9.2019 jsme zveřejnili seznam přijatých a nepřijatých účastníků do školní družiny na školní rok 2019/2020.

Přihlášku podalo celkem 41 žáků naší školy. Přednostně byli přijímání žáci 1. a 2. ročníku. Z ostatních přihlášených se vybíralo losem. Přijato bylo 30 účastníků, 11 žáků přijato nebylo.

 

POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ

Přijímání účastníků do školní družiny se neřídí "správním řádem", nevydáváme tedy žádná "rozhodnutí" v pravém slova smyslu. Pokud však budete mít nejasnosti a dotazy, rádi Vám je vysvětlíme.

 

Provoz ŠD o prázdninách

Na základě rozhodnutí ředitele školy se činnost ŠD v době všech prázdnin přerušuje.

 

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny