Obsah

Důležité upozornění!

Vážení zákonní zástupci, z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je v budově školy nařízeno nošení roušek. Roušky jsou povinné ve všech společných prostorách (chodby, šatny, wc, …). Ve třídách jsou roušky nepovinné/dobrovolné.

Žádáme Vás tedy, abyste své dítě vybavili rouškou, kterou bude mít dítě při vstupu na obličeji a poté rouškou náhradní, kterou bude mít dítě pro případ výměny.

Žádáme Vás taktéž, abyste svého potomka, v zájmu ochrany zdraví Vašeho dítěte i dětí ostatních, doprovázeli pouze k hlavnímu vchodu do budovy, ne dovnitř.

Upozorňujeme, že dítě, které nebude mít na obličeji roušku, NEBUDE DO ŠKOLY VPUŠTĚNO!

 

Nošení roušek ve společných prostorách se nevztahuje na děti v mateřské škole. Na rodiče však ano!


Děkujeme za pochopení.

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety