Obsah

Vážení zákonní zástupci, na základě vládního nařízení bude základní škola uzavřena od středy 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020. Poté bude následovat týden podzimních prázdnin. Škola by se měla znovu otevřít v pondělí 2. 11. 2020.

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude výuka vedena distanční formou. Veškeré informace budou zveřejňovány na našich webových a facebookových stránkách. Věříme, že tuto nelehkou situaci zvládneme a škola se zase brzy otevře.

Uzavření (od 14. 10. do 23. 10. 2020) se netýká mateřských škol, které pokračují v běžném režimu.

  1. ročník

 

Učivo 1. třídy najdete na stránkách naší třídy - https://zsbechlin.webnode.cz

Hudební výchova v době distanční výuky:

Téma: ukolébavka

Motivace pohádkou

Pohádka O Šípkové Růžence - loutková

https://www.youtube.com/watch?v=W8VgdMsFCL4

Operka Šípková Růženka

https://www.youtube.com/watch?v=y8w82q_bGhA

Ukolébavka Halí, belí - poslechni a nauč se zpívat.

https://www.youtube.com/watch?v=qc0xvG83ssE

porovnání ukolébavka z opery - operní zpěv 

https://www.youtube.com/watch?v=asB3vYgyYcw

Bonusová písnička

https://www.youtube.com/watch?v=S3gf9VhHWqg

 

 

  1. ročník

Založený třídní email (pro všechny společný), napsán v úkolníčku. Další možné spojení prostřednictvím messengeru a služebního emailu.

 

  1. ročník

Informaci rodiče najdou v úkolníčku. Paní učitelka bude komunikovat prostřednictvím emailu.

3.třída

Naučit píseň Ach, synku, synku

https://www.youtube.com/watch?v=nZocqnfQa6E

Porovnání se zpěvem zahraničního sboru

https://www.youtube.com/watch?v=fm9O6blvsPM

učebnice str.13 dokonči věty a napiš do notového sešitu, nauč se říkanku Notová osnova

 

 

  1. ročník

 

Paní učitelka bude zadávat práci na webové stránky třídy - https://bechlin-skolaci.webnode.cz/

Žáci dostali nakopírované listy.

4.třída

Poslechni si celou Vltavu od Bedřicha Smetany

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

Zjisti si pět informací o Bedřichu Smetanovi, napiš do notového sešitu.

Vltava jinak🙂

https://www.youtube.com/watch?v=CPjJlVad-vo

Učebnice str.14 uč se píseň My pluli dál a dál

 

https://www.youtube.com/results?search_query=my+pluli+d%C3%A1l+a+d%C3%A1l

  1. ročník

Každý žák si přinesl domů složku s podklady (na celou dobu distanční výuky) ke každému předmětu. Komunikace je možná prostřednictvím emailu nebo messengeru.

Informace k výuce hudební výchovy:

Učebnice str.11 přečíst a pustit k tomu první ukázku:

https://www.youtube.com/watch?v=lBJ8BmFPt3U

str.12 píseň Avignonský most:

https://www.youtube.com/watch?v=ugP_y07U6Q8

https://www.youtube.com/watch?v=WDRAfr1rdu4

str.13 poslech písně Na tom bošileckým mostku (předehra, mezihra, dohra)

https://www.youtube.com/watch?v=xIYJWwSTW2Y

 

 

 

Informace k tělesné výchově pro všechny ročníky v době distanční výuky. Zacvičte si podle videa. https://www.youtube.com/watch?v=BjPi-QiVnwA

ošetřovné

Prázdniny

Důležité upozornění!

Vážení zákonní zástupci, z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je v budově školy nařízeno nošení roušek. Roušky jsou povinné ve všech společných prostorách (chodby, šatny, wc, …). Ve třídách jsou roušky nepovinné/dobrovolné.

Žádáme Vás tedy, abyste své dítě vybavili rouškou, kterou bude mít dítě při vstupu na obličeji a poté rouškou náhradní, kterou bude mít dítě pro případ výměny.

Žádáme Vás taktéž, abyste svého potomka, v zájmu ochrany zdraví Vašeho dítěte i dětí ostatních, doprovázeli pouze k hlavnímu vchodu do budovy, ne dovnitř.

Upozorňujeme, že dítě, které nebude mít na obličeji roušku, NEBUDE DO ŠKOLY VPUŠTĚNO!

 

Nošení roušek ve společných prostorách se nevztahuje na děti v mateřské škole. Na rodiče však ano!


Děkujeme za pochopení.

Prázdniny

 

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety