Obsah

Vážení zákonní zástupci,

škola v přírodě se v letošním školním roce ruší.

Zaplacené finanční částky Vám budou v plné výši vráceny na Váš bankovní účet. Pokud jste platili v hotovosti, žádám Vás o sdělení čísla Vašeho bankovního účtu, jména a rodného čísla dítěte na e-mailovou adresu pana ředitele (zsbechlin@seznam.cz).

Přeji Vám všem pevné zdraví a klidné dny.

Jana Weishäuplová

Vážení zákonní zástupci, s ohledem na  doporučení MŠMT jsme nuceni přeložit zápis z úterý 7. 4. na pondělí 27. 4. 2020. Čas a místo zůstávají nezměněny. 

Již nyní si můžete rezervovat čas zápisu na telefonním čísle 720/027 037. 

Míst pro prvňáčky máme dost, nemusíte se obávat. :-)

 

V případě jakýchkoli změn Vás budeme samozřejmě informovat.

Zápis

Vážení zákonní zástupci, po dohodě se zřizovatelem jsme se rozhodli od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání uzavřít MŠ Bechlín i MŠ Předonín. V případě, že budete potřebovat potvrzení žádosti o ošetřovné, bude Vám tento dokument vydáván v budově základní školy dne 16. 3. 2020 od 9:00 do 10:00. O případných změnách Vás budeme informovat zde i na facebookových stránkách organizace.

 

Přerušení MŠ

Vážení zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že na základě opatření ministra zdravotnictví je s platností od 11. 3. 2020 až do odvolání základní škola UZAVŘENA.

Další informace a zprávy budeme zveřejňovat na webových a facebookových stránkách školy.

 

V případě potřeby žádosti o ošetřovné dítěte se neobracejte na lékaře, ale na ředitele školy (tel. 720 027 037), který bude žádosti o ošetřovné potvrzovat (žádost se vystavuje pouze pro děti do 13 let věku).

 

PRÁCE PRO DĚTI NA DOMA

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety