Obsah

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme málotřídní venkovskou školou se třemi třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je cvičebna, školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

Rodičovská schůzka

Zápis

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bechlín – příspěvkové organizace

oznamuje veřejnosti termín přerušení provozu mateřské školy 

v době letních prázdnin, který po projednání se zřizovatelem

stanovil takto:

 

MŠ Předonín bude uzavřena od 2. 7. 2018 do 12. 8. 2018,

první tři týdny mohou děti navštěvovat MŠ Bechlín.

Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).

 

MŠ Bechlín bude uzavřena od 23. 7. 2018 do 2. 9. 2018,

poslední tři týdny mohou děti navštěvovat MŠ Předonín.

Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).

 

Děkujeme za pochopení.

PF UJEP

V prosinci 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.