Obsah

Vážení zákonní zástupci, ministerstvo školství opět změnilo své pokyny.

Podle nového nařízení, které bylo vydáno včera odpoledne (27. 5. 2020), může ředitel školy zařadit do školní skupiny žáka i dodatečně (tedy i ty žáky, které rodiče nestihli přihlásit do 18. 5.).

Pokud tedy došlo k tomu, že byste potřebovali své dítě umístit do základní školy, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 720/027 037, abychom domluvili veškeré podrobnosti nástupu.

Přeji Vám pěkný den. Mgr. Pavel Adámek

Vážení rodiče,

na základě přihlášení Vašeho dítěte do ZŠ a MŠ vydáváme následující pokyny, které si, prosím, přečtěte. 

Pokyny se týkají pouze dětí, které byly přihlášeny k docházce do ZŠ a MŠ. Pokyny se netýkají dětí, které i nadále zůstávají doma a mají distanční výuku.
 

Pokyn ředitele pro nástup dítěte do mateřské školy.

Pokyn ředitele pro nástup dítěte do základní školy.

Čestné prohlášení

 

 

Zde je odkaz na činnosti, které mají děti vykonávat po dobu distanční výuky -

PRÁCE PRO DĚTI NA DOMA

Uzavření MŠ

Zápis

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety