Obsah

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme málotřídní venkovskou školou se třemi třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je cvičebna, školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bechlín – příspěvkové organizace oznamuje veřejnosti termín přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin, který po projednání se zřizovatelem stanovil takto:

 

Mateřské školy budou uzavřeny od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis o provedení a výsledcích voleb
do školské rady na období 2017-2019

 

1. Návrh kandidátů

Za zákonné zástupce byli navrženi:

  • Barcalová Simona
  • Beran David
  • Jaroš Martin
  • Suchá Vendula

 

2. Počet oprávněných a zúčastněných voličů

Za zákonné zástupce: počet oprávněných voličů - 53

                                   počet zúčastněných voličů - 18

 

3. Zvolení členové školské rady

a) Za zákonné zástupce byl zvolen:               Jaroš Martin                6 hlasů

                                                                        

 

4. Jiné skutečnosti

V průběhu voleb se nevyskytly žádné jiné skutečnosti.

 

 

Za volební komisi: Mgr. Štěpánka Omámiková, Jaroslava Konfrštová, Jana Krobotová

 

 

V Bechlíně dne 2. 10. 2017                                                  

 

..………………………

Mgr. Pavel Adámek, ředitel školy

Pozor - Změna telefonního čísla školní jídelny a administrativní pracovnice školy!!!!

 

Od 16. 8. 2017 dochází ke změně telefonního čísla do školní jídelny a k administrativní pracovnici školy.

Nové telefonní číslo do školní jídelny - 412 333 128.

Nové telefonní číslo na administrativní pracovnici školy -

412 333 392.

PF UJEP

V prosinci 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.