Obsah

Základní údaje o škole

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí. V současné době máme tři třídy s pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

PF UJEP

V prosinci 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

Aktuality

16.01.2017

VZPoura úrazům

V pondělí 16. ledna 2017 se ve škole konal program Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Cílem bylo informovat naše žáky o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Děti se setkaly se dvěma handicapovanými ambasadory projektu, kteří pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Velmi přínosná byla motivace dětí k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Detail

05.01.2017

Provoz ŠD o prázdninách

Na základě rozhodnutí ředitele školy se činnost školní družiny v době všech prázdnin přerušuje.

Detail

22.12.2016

1. třída

Informace o první třídě naleznete v odkazu: http://1-a-zs-bechlin.webnode.cz

Detail

08.12.2016

Plavecký výcvik

Místo konání: Krytý plavecký bazén Mělník. Termíny: 2. 12., 9. 12., 16. 12., 21. 12., 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 17. 2., 24. 2. S sebou: plavky, plavecká čepice, ručník, mýdlo, hřeben - všechny věci v igelitové tašce. ODJEZD OD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JE VŽDY V 7:50 HODIN.

Detail