Obsah

Vážení zákonní zástupci, na základě sdělení ministra školství Vám oznamujeme, že od pondělí 30. 11. 2020 se žáci 3., 4. a 5. ročníku vrací k prezenční výuce v základní škole. Distanční výuka bude ukončena. Dle nařízení ministra školství bude mít dítě i vyučující po celou dobu výuky (přestávky i vyučování) roušku. Ochranný štít je pouze doplňkem k roušce a nemůže roušku samotnou nahradit. Výuka bude probíhat v plném rozsahu.

Pro žáky bude v provozu školní jídelna. Všem strávníkům jsou obědy PŘIHLÁŠENY. Pokud chcete oběd ODHLÁSIT, kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny – na telefonu či přes e-mail.

Pro žáky bude taktéž otevřena školní družina v plném rozsahu.

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že vzhledem k opatřením, kdy se třídy nesmí mísit ve školní jídelně, může docházet k tomu, že žáci, kteří končí výuku ve 12, 35 hod. nestihnou autobus odjíždějící do 13, 30 hod. Budou však moci zůstat ve školní družině a odjet následujícím autobusem.

Informace k distanční výuce od 2. listopadu 2020

 

Vážení zákonní zástupci,

jelikož ministr zdravotnictví před malou chvílí ohlásil, že se školy 2. listopadu neotevřou, připravili jsme pro Vás manuál k další výuce v naší základní škole. Při plánování výuky jsme se snažili vyjít vstříc všem rodičům. Nově se od pondělí 2. listopadu zavádí do výuky on-line vyučování.

Prosíme Vás, abyste si prostudovali níže uvedené materiály. S případnými dotazy se na nás můžete samozřejmě obracet. Přejeme Vám pěkné dny.

 

Úkoly pro distanční výuku

 

Manuál k distančnímu vzdělávání
Založení účtu Google
Přihlášení do Google Meet

 

Jak na ošetřovné od 14. 10. 2020

Prázdniny

 

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme prvostupňovou základní školou s pěti třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

 

V květnu 2018 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín - příspěvkovou organizací a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podpisem smlouvy se naše škola stává FAKULTNÍ školou PF UJEP

Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

 

PF UJEP

Tablety