Obsah

Základní škola a Mateřská škola Bechlín

Příspěvková organizace se nachází na rozhraní Ústeckého a Středočeského kraje.

Jsme málotřídní venkovskou školou se třemi třídami a pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Menší počet žáků ve třídách umožňuje častější kontakt a okamžitou zpětnou vazbu. Vychováváme žáky k samostatnosti, ohleduplnosti a odpovědnosti za výsledky své práce.

Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Součástí školy je cvičebna, školní dvůr a prostorná zahrada.

Důležitým prvkem výchovného procesu ve škole je školní družina, kde děti tráví hodně volného času. Nabízíme pro naše žáky dostatek aktivit v zájmových kroužcích.

Mateřská škola se nachází ve dvou budovách. V obci Bechlín je ve stejném objektu spolu se školní kuchyní a jídelnou. V obci Předonín má mateřská škola samostatnou budovu. Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“.

Zřizovatelem je Obecní úřad Bechlín, jehož všestranné a pravidelné podpory si velice vážíme.

PF UJEP

V prosinci 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou Bechlín a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tato pro nás významná událost ukazuje jeden ze směrů, kam naše škola v oblasti vzdělávání směřuje. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší fakultou v rámci celé univerzity.

Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:

  • společných vzdělávacích a odborných projektů;
  • vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • realizaci pedagogických praxí.

 

Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi oběma institucemi.

Aktuality

13.04.2017

Sběr papíru

Sběr starého papíru končí 15. června 2017.

Detail

05.01.2017

Provoz ŠD o prázdninách

Na základě rozhodnutí ředitele školy se činnost školní družiny v době všech prázdnin přerušuje.

Detail

22.12.2016

1. třída

Informace o první třídě naleznete v odkazu: http://1-a-zs-bechlin.webnode.cz

Detail